رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش پمپئو به رای شورای امنیت: امروز شورای امنیت نتوانست ایران را مجبور به پاسخگویی کند.

واکنش پمپئو به رای شورای امنیت: امروز شورای امنیت نتوانست ایران را مجبور به پاسخگویی کند. این شورا خواسته های کشورهای خاورمیانه را نادیده گرفت. آمریکا برای تصحیح این اشتباه به کار خود ادامه خواهد داد.

واکنش پمپئو به رای شورای امنیت: امروز شورای امنیت نتوانست ایران را مجبور به پاسخگویی کند.

این شورا خواسته های کشورهای خاورمیانه را نادیده گرفت.

آمریکا برای تصحیح این اشتباه به کار خود ادامه خواهد داد.