رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سخنگوی وزارت خارجه به رد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به رد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در تاریخ ۷۵ ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد. برغم همه سفرها، فشارها و دوره گردی ها، آمریکا توانست فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به رد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران

در تاریخ ۷۵ ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد. برغم همه سفرها، فشارها و دوره گردی ها، آمریکا توانست فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند.