رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: قلدری شکست خواهد خورد

چین: قلدری شکست خواهد خورد نمایندگی دائم چین در سازمان ملل با اشاره به تصویب نشدن قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت تاکید کرد نتیجه رای‌گیری یک بار دیگر نشان می‌دهد که یکجانبه‌گرایی از حمایت برخوردار نیست و قلدری شکست خواهد خورد.

چین: قلدری شکست خواهد خورد

نمایندگی دائم چین در سازمان ملل با اشاره به تصویب نشدن قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت تاکید کرد نتیجه رای‌گیری یک بار دیگر نشان می‌دهد که یکجانبه‌گرایی از حمایت برخوردار نیست و قلدری شکست خواهد خورد.