رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه تولید واکسن کرونا را آغاز کرد

روسیه تولید واکسن کرونا را آغاز کرد وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد این کشور تولید واکسن ویروس کرونا را آغاز کرده است. این واکسن که از سوی موسسه تحقیقاتی «گامالیا» ساخته شده و نخستین واکسن کرونایی است که وارد مرحله تولید می‌شود تا پایان این ماه تولید و آماده استفاده خواهد شد.

روسیه تولید واکسن کرونا را آغاز کرد

وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد این کشور تولید واکسن ویروس کرونا را آغاز کرده است.

این واکسن که از سوی موسسه تحقیقاتی «گامالیا» ساخته شده و نخستین واکسن کرونایی است که وارد مرحله تولید می‌شود تا پایان این ماه تولید و آماده استفاده خواهد شد.