رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مطهری: رابطه امارات و اسراییل، تقصیر ما هم هست

مطهری: رابطه امارات و اسراییل، تقصیر ما هم هست علی‌مطهری، نماینده پیشین مجلس، نوشته: «در برقراری رابطه امارات با اسراییل، ما نیز مقصر بوده‌ایم. عرب‌ها را ترسانده‌ایم و به دامان اسراییل سوق داده‌ایم. نمونه آن؛ آتش زدن سفارت عربستان. او افزوده: «سیاست دشمن شناختن ایران به جای اسراییل در میان اعراب نتیجه داده…»/ توییتر مطهری

مطهری: رابطه امارات و اسراییل، تقصیر ما هم هست

علی‌مطهری، نماینده پیشین مجلس، نوشته: «در برقراری رابطه امارات با اسراییل، ما نیز مقصر بوده‌ایم. عرب‌ها را ترسانده‌ایم و به دامان اسراییل سوق داده‌ایم. نمونه آن؛ آتش زدن سفارت عربستان.

او افزوده: «سیاست دشمن شناختن ایران به جای اسراییل در میان اعراب نتیجه داده…»/ توییتر مطهری