رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای اولین قرارداد همکاری میان امارات و اسرائیل پس از توافق صلح

امضای اولین قرارداد همکاری میان امارات و اسرائیل پس از توافق صلح منابع خبری از امضای رسمی توافقنامه همکاری میان دو شرکت اماراتی و اسرائیلی درباره کرونا پس از توافق دو طرف بر سر عادی سازی روابط خبر دادند.

امضای اولین قرارداد همکاری میان امارات و اسرائیل پس از توافق صلح

منابع خبری از امضای رسمی توافقنامه همکاری میان دو شرکت اماراتی و اسرائیلی درباره کرونا پس از توافق دو طرف بر سر عادی سازی روابط خبر دادند.