رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رونق و جهش اقتصادی با مشارکت مردم در اقتصاد محقق خواهد شد ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و اطمینان نسبت به آینده اصلی ترین سیاست دولت است عرضه های دولتی متنوع و سودآور در بورس به طور منظم ادامه خواهد یافت

رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

رونق و جهش اقتصادی با مشارکت مردم در اقتصاد محقق خواهد شد
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و اطمینان نسبت به آینده اصلی ترین سیاست دولت است
عرضه های دولتی متنوع و سودآور در بورس به طور منظم ادامه خواهد یافت