رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای طرح ترافیک منوط به تصمیم ستاد کرونا است

اجرای طرح ترافیک منوط به تصمیم ستاد کرونا است محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران: ستاد مقابله با کرونای استان تهران از شهرداری خواسته بود که طرح ترافیک را به مدت یک هفته لغو کند و ما هم به احترام جایگاه ستاد کرونا که در این حوزه اختیار دارد، قبول کردیم که به صورت آزمایشی […]

اجرای طرح ترافیک منوط به تصمیم ستاد کرونا است

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران:

ستاد مقابله با کرونای استان تهران از شهرداری خواسته بود که طرح ترافیک را به مدت یک هفته لغو کند و ما هم به احترام جایگاه ستاد کرونا که در این حوزه اختیار دارد، قبول کردیم که به صورت آزمایشی طرح ترافیک یک هفته لغو شود.

قرار بود که ستاد کرونا گزارشی از سطح شهر بگیرد و با توجه به شرایط آلودگی هوا و ترافیک شهر دستور جدید را صادر کند، لذا تصمیم جدید باید در ستاد کرونا بررسی شود که آیا دستورشان این است که طرح ادامه یابد یا طرح لغو شود.