رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اروپا: آمریکا نمی‌تواند از «مکانیسم ماشه» استفاده کند

اروپا: آمریکا نمی‌تواند از «مکانیسم ماشه» استفاده کند سخنگوی «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده است توانایی فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارد.

اروپا: آمریکا نمی‌تواند از «مکانیسم ماشه» استفاده کند

سخنگوی «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده است توانایی فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارد.