رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره علت تزریق نشدن واکسن مننژیت به مشمولان سربازی

توضیحات ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره علت تزریق نشدن واکسن مننژیت به مشمولان سربازی امیر دریادار دوم رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح : در برخی از شهر‌ها واکسن مننژیت از سوی وزارت بهداشت توزیع نشده است و به مشمولان خدمت وظیفه تزریق نمی‌شود. هنگام توزیع واکسن، تزریق آن نیز […]

توضیحات ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره علت تزریق نشدن واکسن مننژیت به مشمولان سربازی

امیر دریادار دوم رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح :

در برخی از شهر‌ها واکسن مننژیت از سوی وزارت بهداشت توزیع نشده است و به مشمولان خدمت وظیفه تزریق نمی‌شود.

هنگام توزیع واکسن، تزریق آن نیز در خود پادگان صورت می‌گیرد، تزریق نشدن این واکسن خطری برای مشمولان خدمت وظیفه ندارد، چراکه پروتکل‌های بهداشتی به شدت در پادگان‌ها و مراکز آموزشی رعایت می‌شوند.

در اعزام شهریور ماه مشمولان سربازی نیز، نبود واکسن مننژیت برای اعزام به خدمت ممنوعیتی ندارد.