رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اعلام شد

شرایط ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اعلام شد طبق شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی؛ مدارک معتبر برای ثبت‌نام صرفاً یکی از موارد؛ گذرنامه دارای پروانه اقامت معتبر، کارت هویت ۱۳-۱۲ ویژه اتباع خارجی (صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور)، کارت‌های آمایش ۱۴- ۱۳، برگ تردد بین‌شهری (معادل […]

شرایط ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اعلام شد

طبق شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی؛ مدارک معتبر برای ثبت‌نام صرفاً یکی از موارد؛ گذرنامه دارای پروانه اقامت معتبر، کارت هویت ۱۳-۱۲ ویژه اتباع خارجی (صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور)، کارت‌های آمایش ۱۴- ۱۳، برگ تردد بین‌شهری (معادل کارت آمایش)، دفترچه پناهندگی معتبر صادره از ناجا، دفترچه اقامت معتبر صادره از ناجا و دارندگان مدرک اقامتی ویژه (صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور) است.