رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق کد ملی فراهم می‌شود

امکان استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق کد ملی فراهم می‌شود زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

امکان استعلام فهرست حساب‌های بانکی از طریق کد ملی فراهم می‌شود

زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.