رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع برای تکمیل خرید ارز

تصویب دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع برای تکمیل خرید ارز شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع را برای تکمیل خرید ارز تصویب کرد./ایرنا

تصویب دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع برای تکمیل خرید ارز

شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت دریافت قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع را برای تکمیل خرید ارز تصویب کرد./ایرنا