رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به اسپانیا پس از ۱۷ سال

برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به اسپانیا پس از ۱۷ سال سفارت ایران درمادرید از برقراری پروازهای هفتگی شرکت هواپیمایی ایران ایر بین تهران و مادرید پس از ۱۷ سال، خبر داد. بر همین اساس پروازهای این شرکت از تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۲شهریور) در روزهای چهارشنبه هر هفته مطابق با برنامه پروازی تعیین شده […]

برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به اسپانیا پس از ۱۷ سال

سفارت ایران درمادرید از برقراری پروازهای هفتگی شرکت هواپیمایی ایران ایر بین تهران و مادرید پس از ۱۷ سال، خبر داد.

بر همین اساس پروازهای این شرکت از تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۲شهریور) در روزهای چهارشنبه هر هفته مطابق با برنامه پروازی تعیین شده (رفت از تهران ساعت ۱۰:۴۵ و برگشت از اسپانیا ساعت ۱۶:۳۰ همان روز) انجام خواهد شد.