رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه برگزاری ترم جدید برای نودانشجویان

نحوه برگزاری ترم جدید برای نودانشجویان منصور غلامی وزیر علوم : همه ترم دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه ارائه نخواهد شد. دانشجویانی که امسال از طریق آزمون سراسری که روزهای آینده برگزار می‌شود در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند به امید خدا در پایان مهرماه و اوایل آبان‌ماه ثبت‌نام می‌شوند. درواقع به نوعی ترکیبی و تلفیقی ترم برای […]

نحوه برگزاری ترم جدید برای نودانشجویان

منصور غلامی وزیر علوم : همه ترم دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه ارائه نخواهد شد.

دانشجویانی که امسال از طریق آزمون سراسری که روزهای آینده برگزار می‌شود در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند به امید خدا در پایان مهرماه و اوایل آبان‌ماه ثبت‌نام می‌شوند.

درواقع به نوعی ترکیبی و تلفیقی ترم برای آنها ارائه می‌شود آشنایی این دانشجویان با محیط دانشگاه، اساتید و امکانات دانشگاه آن‌ها را در خانواده دانشگاه بهتر جای می‌دهد.