رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا پایان شهریور

تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا پایان شهریور کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل بیمه شده تا ۱۵ شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه تمدید کرد

تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا پایان شهریور

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل بیمه شده تا ۱۵ شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه تمدید کرد