رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه‌زنی روسیه به آمریکا: دومینیکن ظاهرا یک بازیگر مهم در خلیج فارس است!

کنایه‌زنی روسیه به آمریکا: دومینیکن ظاهرا یک بازیگر مهم در خلیج فارس است! میخائل اولیانوف، دیپلمات روس در توئیتی اقدام آمریکا در همراه کردن جمهوری دومینیکن در رای دادن به قطعنامه ضدایرانی واشنگتن در شورای امنیت را مورد تمسخر قرار داد. او در توئیت خود نوشت برخی تلاش می‌کنند انقضای محدودیت‌های تجارت تسلیحاتی ایران را […]

کنایه‌زنی روسیه به آمریکا: دومینیکن ظاهرا یک بازیگر مهم در خلیج فارس است!

میخائل اولیانوف، دیپلمات روس در توئیتی اقدام آمریکا در همراه کردن جمهوری دومینیکن در رای دادن به قطعنامه ضدایرانی واشنگتن در شورای امنیت را مورد تمسخر قرار داد.

او در توئیت خود نوشت برخی تلاش می‌کنند انقضای محدودیت‌های تجارت تسلیحاتی ایران را یک فاجعه نشان دهند در حالی که این فقط اجرای یکی از بند‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. برای اینکه پیش‌نویس آمریکا (درباره تحریم تسلیحاتی ایران) به تصویب برسد واشنگتن نیاز داشت دست‌کم ۹ رای‌دهنده جانب آمریکا را بگیرند. اما فقط توانست جمهوری دومینیکن را با خود همراه کند کشوری که ظاهرا یک بازیگر عمده در خلیج فارس است!