رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز پرواز‌های ترکیه به ایران از ۱۱ شهریور

آغاز پرواز‌های ترکیه به ایران از ۱۱ شهریور دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلام آغاز پروازهای ایران و ترکیه از یازدهم شهریورماه، برنامه پروازی دو کشور را تشریح کرد

آغاز پرواز‌های ترکیه به ایران از ۱۱ شهریور

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلام آغاز پروازهای ایران و ترکیه از یازدهم شهریورماه، برنامه پروازی دو کشور را تشریح کرد