رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷

تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه حداکثر به میزان ۲۰۰ قطعه در سال ۱۳۹۷ که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکرده اند، خبر داد. این افراد می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه امسال با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی […]

تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه حداکثر به میزان ۲۰۰ قطعه در سال ۱۳۹۷ که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکرده اند، خبر داد.

این افراد می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه امسال با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جریمه‌های مالیاتی استفاده کنند.