رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جاسازی مواد مخدر در بدن نوزادان مرده!

جاسازی مواد مخدر در بدن نوزادان مرده! رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم گفته: یک باند قاچاقچی، در اوج قساوت، نوزادان فوت شده را شناسایی و داخل بدن آنها را خالی كرده و مواد مخدر جاسازی می‌کردند. زنان این نوزادان را در آغوش می‌گرفتند كه كسی متوجه ماجرا نشود./فارس

جاسازی مواد مخدر در بدن نوزادان مرده!

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم گفته: یک باند قاچاقچی، در اوج قساوت، نوزادان فوت شده را شناسایی و داخل بدن آنها را خالی كرده و مواد مخدر جاسازی می‌کردند. زنان این نوزادان را در آغوش می‌گرفتند كه كسی متوجه ماجرا نشود./فارس