رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی پهلوانی ثبت ملی شد

کشتی پهلوانی ثبت ملی شد کشتی پهلوانی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ثبت شد. کشتی پهلوانی پیش از این با تلاش‌های فدراسیون زورخانه‌ای و حمایت وزارت ورزش به خانه اصلی خود یعنی فدراسیون زورخانه‌ای بازگشته بود.

کشتی پهلوانی ثبت ملی شد

کشتی پهلوانی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ثبت شد.

کشتی پهلوانی پیش از این با تلاش‌های فدراسیون زورخانه‌ای و حمایت وزارت ورزش به خانه اصلی خود یعنی فدراسیون زورخانه‌ای بازگشته بود.