رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ مصوبه افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های ETF

ابلاغ مصوبه افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های ETF با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) ابلاغ شد. به موجب مصوبه مذکور، سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF)، از ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

ابلاغ مصوبه افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های ETF

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) ابلاغ شد.

به موجب مصوبه مذکور، سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF)، از ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.