رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر موقت زمان بندی جلسات معاملاتی بورس

تغییر موقت زمان بندی جلسات معاملاتی بورس جلسه معاملاتی اول: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۱۵ ( پیش گشایش ۸:۳۰ الی ۸:۴۵ ) جلسه معاملاتی دوم: از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۴۵ ( پیش گشایش ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵ )

تغییر موقت زمان بندی جلسات معاملاتی بورس

جلسه معاملاتی اول: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۱۵ ( پیش گشایش ۸:۳۰ الی ۸:۴۵ )

جلسه معاملاتی دوم: از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۴۵ ( پیش گشایش ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵ )