رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه ثبت نام جاماندگان دریافت بیمه بیکاری کرونا در سامانه وزارت کار

نحوه ثبت نام جاماندگان دریافت بیمه بیکاری کرونا در سامانه وزارت کار آن دسته از جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آن‌ها تا خرداد ماه استمرار داشته، باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

نحوه ثبت نام جاماندگان دریافت بیمه بیکاری کرونا در سامانه وزارت کار

آن دسته از جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آن‌ها تا خرداد ماه استمرار داشته، باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.