رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا

رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا از اقدام کمیته درمان و وزارت بهداشت در غربالگری دانش آموزان پیش و پس از برگزاری کنکور قدردانی می کنیم مردم امسال از سفر برای شرکت در مراسم عزاداری دیگر شهرها بپرهیزند تلاش همزمان برای ساخت واکسن و پیش خرید واکسن از دیگر […]

رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا

از اقدام کمیته درمان و وزارت بهداشت در غربالگری دانش آموزان پیش و پس از برگزاری کنکور قدردانی می کنیم

مردم امسال از سفر برای شرکت در مراسم عزاداری دیگر شهرها بپرهیزند

تلاش همزمان برای ساخت واکسن و پیش خرید واکسن از دیگر کشورها در جریان است

نباید اجازه دهیم در روند آموزش دانش آموزان کشور خللی ایجاد شود