رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مهر

مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مهر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: از ابتدای مهر، مرحله دوم طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز عملیاتی خواهد شد. اکبر افتخاری: بودجه طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در ابتدا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب مجلس شورای اسلامی بود که با پیگیری‌های صورت […]

مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مهر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: از ابتدای مهر، مرحله دوم طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز عملیاتی خواهد شد.

اکبر افتخاری: بودجه طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در ابتدا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب مجلس شورای اسلامی بود که با پیگیری‌های صورت گرفته به شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.