رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: مکانیسم ماشه آغاز شد

آمریکا: مکانیسم ماشه آغاز شد وزیر خارجه آمریکا: روند اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. امروز من نامه‌ای را حضوراً تحویل رئیس شورای امنیت دادم تا رسماً این شورا را از چیزی که همه‌ ما خوب می‌دانیم مطلع کنم: پایبند نبودن ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای وحشتناک. هر کاری لازم باشد برای بازگرداندن […]

آمریکا: مکانیسم ماشه آغاز شد

وزیر خارجه آمریکا: روند اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. امروز من نامه‌ای را حضوراً تحویل رئیس شورای امنیت دادم تا رسماً این شورا را از چیزی که همه‌ ما خوب می‌دانیم مطلع کنم: پایبند نبودن ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای وحشتناک.

هر کاری لازم باشد برای بازگرداندن تحریم‌ها انجام می‌دهیم. آمریکا هرگز به ایران اجازه نخواهد داد آزادانه اقدام به خرید و فروش تسلیحات متعارف کند.