رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا: آمریکا نمی‌تواند مشارکت‌کننده در برجام باشد

اتحادیه اروپا: آمریکا نمی‌تواند مشارکت‌کننده در برجام باشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: آمریکا به صورت یک‌جانبه به مشارکت خود در برجام خاتمه داده؛ بنابراین نمی‌تواند طرف مشارکت‌کننده در این توافق باشد.

اتحادیه اروپا: آمریکا نمی‌تواند مشارکت‌کننده در برجام باشد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: آمریکا به صورت یک‌جانبه به مشارکت خود در برجام خاتمه داده؛ بنابراین نمی‌تواند طرف مشارکت‌کننده در این توافق باشد.