رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت چین با تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه

مخالفت چین با تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه سخنگوی وزارت خارجه چین درخواست آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را “فاقد منطق” و “اساس حقوقی” خواند.

مخالفت چین با تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه

سخنگوی وزارت خارجه چین درخواست آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را “فاقد منطق” و “اساس حقوقی” خواند.