رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: آمریکا حق ندارد خواستار بازگشت تحریم‌های ایران شود

چین: آمریکا حق ندارد خواستار بازگشت تحریم‌های ایران شود ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد آمریکا حق ندارد خواستار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شود زیرا واشنگتن خود دو سال پیش به طور یک‌جانبه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران را کنار گذاشت و عهدشکنی کرد.

چین: آمریکا حق ندارد خواستار بازگشت تحریم‌های ایران شود

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد آمریکا حق ندارد خواستار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شود زیرا واشنگتن خود دو سال پیش به طور یک‌جانبه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران را کنار گذاشت و عهدشکنی کرد.