رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار مقاله سفیر امارات در واشنگتن در روزنامه اسراییلی

انتشار مقاله سفیر امارات در واشنگتن در روزنامه اسراییلی خبرگزاری یونیوز: یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن صبح امروز مقاله ای با عنوان «شالوم علیکم» (سلام علیکم) در صفحه نخست روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت منتشر کرد. محتوای این مقاله دلایل برقراری رابطه میان امارات و اسراییل است/ صداوسیما

انتشار مقاله سفیر امارات در واشنگتن در روزنامه اسراییلی

خبرگزاری یونیوز: یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن صبح امروز مقاله ای با عنوان «شالوم علیکم» (سلام علیکم) در صفحه نخست روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت منتشر کرد. محتوای این مقاله دلایل برقراری رابطه میان امارات و اسراییل است/ صداوسیما