رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام اقدام می‌کند

ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام اقدام می‌کند مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام و قطعنامه، اقدام می‌کند که یکی از آنها بازگشت به طراحی گذشته رئاکتور اراک است.

ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام اقدام می‌کند

مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام و قطعنامه، اقدام می‌کند که یکی از آنها بازگشت به طراحی گذشته رئاکتور اراک است.