رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پمپئو: دوستان اروپایی ما مواظب اظهارات خود درباره مکانیسم ماشه باشند!

پمپئو: دوستان اروپایی ما مواظب اظهارات خود درباره مکانیسم ماشه باشند! وزیر خارجه آمریکا در چارچوب مواضع خصمانه خود علیه کشورمان ضمن تکرار ادعاهای ضدایرانی‌اش، به جهان و به ویژه کشور‌های اروپایی هشدار داد که مواظب اظهارات خود در خصوص بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باشند.

پمپئو: دوستان اروپایی ما مواظب اظهارات خود درباره مکانیسم ماشه باشند!

وزیر خارجه آمریکا در چارچوب مواضع خصمانه خود علیه کشورمان ضمن تکرار ادعاهای ضدایرانی‌اش، به جهان و به ویژه کشور‌های اروپایی هشدار داد که مواظب اظهارات خود در خصوص بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باشند.


جدیدترین خبرها