رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هم‌حزبی‌های ترامپ پشت سر بایدن صف کشیدند

هم‌حزبی‌های ترامپ پشت سر بایدن صف کشیدند گروهی ۷۳ نفره از مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق حزب‌جمهوری خواه آمریکا با نالایق توصیف کردن دونالد ترامپ، به جمع حامیان رقیب دموکرات او در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی پیوستند.

هم‌حزبی‌های ترامپ پشت سر بایدن صف کشیدند

گروهی ۷۳ نفره از مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق حزب‌جمهوری خواه آمریکا با نالایق توصیف کردن دونالد ترامپ، به جمع حامیان رقیب دموکرات او در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی پیوستند.