رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خارجی‎‌ها حق خرید خانه در ایران را ندارند

خارجی‎‌ها حق خرید خانه در ایران را ندارند نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران: آماری مبنی بر اینکه مردم کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و … برای خرید خانه وارد ایران شود، وجود ندارد. براساس قوانین مالکیتی خارجی‌ها حق خرید ملک در ایران را ندارد. مگر اینکه خارجی‌ها خانه را به نام یک شهروند ایرانی بخرند.

خارجی‎‌ها حق خرید خانه در ایران را ندارند

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران: آماری مبنی بر اینکه مردم کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و … برای خرید خانه وارد ایران شود، وجود ندارد. براساس قوانین مالکیتی خارجی‌ها حق خرید ملک در ایران را ندارد. مگر اینکه خارجی‌ها خانه را به نام یک شهروند ایرانی بخرند.