رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را معرفی کرد

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را معرفی کرد روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور: با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام […]

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را معرفی کرد

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور:
با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.