رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرکز آمار: نرخ تورم مرداد ماه ۲۵.۸ درصد شد

مرکز آمار: نرخ تورم مرداد ماه ۲۵.۸ درصد شد مرکز آمار امروز شنبه نرخ تورم مردادماه را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه کاهش یافت. منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم […]

مرکز آمار: نرخ تورم مرداد ماه ۲۵.۸ درصد شد

مرکز آمار امروز شنبه نرخ تورم مردادماه را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه کاهش یافت.

منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

نرخ تورم سالیانه مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٥,٨ درصد رسیده است.

‌همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲۵.۹ درصد و ٢٥.٤ درصد است که به ترتیب ۰.۵ و یک واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.