رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن هاشمی در ریاست شورای شهر تهران ابقا شد.

محسن هاشمی با ۱۸ رای از ۲۰ رای، در ریاست شورای شهر تهران ابقا شد.

محسن هاشمی با ۱۸ رای از ۲۰ رای، در ریاست شورای شهر تهران ابقا شد.