رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: اقتصاد کشورهای بزرگ در دوران کرونا ۲۰ درصد کوچک شده اما اقتصاد ایران تنها ۳ درصد آسیب دید

رئیس جمهور: اقتصاد کشورهای بزرگ در دوران کرونا ۲۰ درصد کوچک شده اما اقتصاد ایران تنها ۳ درصد آسیب دید رئیس جمهور در دیدار تصویری هیات دولت با رهبر معظم انقلاب: اگر چه سقوط قیمت نفت و به ویژه تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این […]

رئیس جمهور: اقتصاد کشورهای بزرگ در دوران کرونا ۲۰ درصد کوچک شده اما اقتصاد ایران تنها ۳ درصد آسیب دید

رئیس جمهور در دیدار تصویری هیات دولت با رهبر معظم انقلاب:
اگر چه سقوط قیمت نفت و به ویژه تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این مشکلات، کشور را به خوبی اداره کرد و با بهره‌گیری از تجربه مواجهه موفق با این دو تکانه، توانست کشور را در برابر مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا نیز به خوبی مدیریت کند.

در حالی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید که این نشان توانمندی دولت در ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت آن است.