رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل: ممنوعیت عزاداری در مساجد رفع شود

دادستان کل: ممنوعیت عزاداری در مساجد رفع شود درخواست دادستان کل کشور از رئیس جمهور: ممنوعیت برگزاری مراسم در مساجد و تکایا و محیط‌های بسته جزو مصوبات ستاد ملی کرونا نبوده و به صورت ناگهانی توسط وزارت بهداشت اعلام گردیده و انتقادات فراوانی را به همراه داشته است؛ لذا مقرر کنید مجاز اعلام شود./فارس

دادستان کل: ممنوعیت عزاداری در مساجد رفع شود

درخواست دادستان کل کشور از رئیس جمهور: ممنوعیت برگزاری مراسم در مساجد و تکایا و محیط‌های بسته جزو مصوبات ستاد ملی کرونا نبوده و به صورت ناگهانی توسط وزارت بهداشت اعلام گردیده و انتقادات فراوانی را به همراه داشته است؛ لذا مقرر کنید مجاز اعلام شود./فارس