رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حبیب کاشانی استعفا کرد

حبیب کاشانی استعفا کرد «حبیب کاشانی» از مدیرعاملی باشگاه سایپا استعفا کرد و «امیرحسین تابع جماعت» به عنوان جانشین وی در این باشگاه مشغول به کار شد.

حبیب کاشانی استعفا کرد

«حبیب کاشانی» از مدیرعاملی باشگاه سایپا استعفا کرد و «امیرحسین تابع جماعت» به عنوان جانشین وی در این باشگاه مشغول به کار شد.