رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید

۶۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها: با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه […]

۶۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:
با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است، بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.


جدیدترین خبرها