رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص سود سال مالی۹۸ به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان

اختصاص سود سال مالی۹۸ به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش: مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال سود سال مالی ۱۳۹۸ به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص یافت. با این مبلغ معادل ۲۱ درصد به نسبت مانده سهم‌الشرکه، برای اعضا سودآوری ایجاد شده است.

اختصاص سود سال مالی۹۸ به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش:
مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال سود سال مالی ۱۳۹۸ به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص یافت.

با این مبلغ معادل ۲۱ درصد به نسبت مانده سهم‌الشرکه، برای اعضا سودآوری ایجاد شده است.