رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی وارد تهران شد

گروسی وارد تهران شد رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لحظاتی پیش طبق برنامه‌ای از پیش تنظیم شده برای دیدار وگفت وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

گروسی وارد تهران شد

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لحظاتی پیش طبق برنامه‌ای از پیش تنظیم شده برای دیدار وگفت وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.