رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقف واردات گاز عراق از ایران تا ۵ سال دیگر

توقف واردات گاز عراق از ایران تا ۵ سال دیگر وزیر نفت عراق:عراق رسیدن ظرفیت تولید نفت به هفت میلیون بشکه در روز در مقایسه با پنج میلیون بشکه در روز فعلی و توقف مشعل سوزی و واردات سوخت از ایران تا سال ۲۰۲۵ را هدف گرفته است.

توقف واردات گاز عراق از ایران تا ۵ سال دیگر

وزیر نفت عراق:عراق رسیدن ظرفیت تولید نفت به هفت میلیون بشکه در روز در مقایسه با پنج میلیون بشکه در روز فعلی و توقف مشعل سوزی و واردات سوخت از ایران تا سال ۲۰۲۵ را هدف گرفته است.