رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز وام ودیعه مسکن به حساب متقاضیان آغاز شد

واریز وام ودیعه مسکن به حساب متقاضیان آغاز شد معاون وزیر راه و شهرسازی: واریز وام ودیعه مسکن آغاز شد و از روز گذشته چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت کردند. بیشترین تقاضا از تهران بوده است.

واریز وام ودیعه مسکن به حساب متقاضیان آغاز شد

معاون وزیر راه و شهرسازی: واریز وام ودیعه مسکن آغاز شد و از روز گذشته چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت کردند. بیشترین تقاضا از تهران بوده است.