رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دست رد شورای امنیت به درخواست ضد ایرانی آمریکا

دست رد شورای امنیت به درخواست ضد ایرانی آمریکا رئیس شورای امنیت: ما در جایگاهی نیستیم که اقدامات بیشتری در خصوص اقدام آمریکا برای کلید زدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران انجام دهیم.

دست رد شورای امنیت به درخواست ضد ایرانی آمریکا

رئیس شورای امنیت: ما در جایگاهی نیستیم که اقدامات بیشتری در خصوص اقدام آمریکا برای کلید زدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران انجام دهیم.