رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عصبانیت نماینده آمریکا از موضع منفی رئیس شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علیه ایران

عصبانیت نماینده آمریکا از موضع منفی رئیس شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علیه ایران کلی کرافت: اعضای برجام راهشان را گم کرده‌اند و اکنون با تروریست‌ها (ایرانیان) همراه شده‌اند.

عصبانیت نماینده آمریکا از موضع منفی رئیس شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علیه ایران

کلی کرافت: اعضای برجام راهشان را گم کرده‌اند و اکنون با تروریست‌ها (ایرانیان) همراه شده‌اند.