رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه تلاش آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را بی‌اثر دانست

فرانسه تلاش آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را بی‌اثر دانست نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل، طی سخنانی در نشست مجازی شورای امنیت همچون روسیه و چین، تلاش آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه را بی‌فایده خواند و گفت: براساس قطعنامه ۲۲۳۱، آمریکا دیگر عضو برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شمار نمی‌آید و […]

فرانسه تلاش آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را بی‌اثر دانست

نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل، طی سخنانی در نشست مجازی شورای امنیت همچون روسیه و چین، تلاش آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه را بی‌فایده خواند و گفت:

براساس قطعنامه ۲۲۳۱، آمریکا دیگر عضو برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شمار نمی‌آید و به همین دلیل تلاش آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه موثر نیست.

ابلاغیه آمریکا نمی‌تواند روند مکانیسم ماشه را فعال کند.