رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جنیدی: آمریکا نمی‌تواند حقوق ناشی از برجام را مطالبه کند

جنیدی: آمریکا نمی‌تواند حقوق ناشی از برجام را مطالبه کند معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت: کشوری می‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد درحالی که آمریکا مفاد برجام را اجرا نکرده، از این توافقنامه خارج شد و مواد ۳۶ و ۳۷ برجام را […]

جنیدی: آمریکا نمی‌تواند حقوق ناشی از برجام را مطالبه کند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت:

کشوری می‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد درحالی که آمریکا مفاد برجام را اجرا نکرده، از این توافقنامه خارج شد و مواد ۳۶ و ۳۷ برجام را هم مورد توجه قرار نداده است.

آمریکا تمام تعهدات خود در برجام را زیر پا گذاشته است و نمی‌تواند حقوق ناشی از تولفق را مطالبه کند.


جدیدترین خبرها